Si eres unha persoa que ten inquietudes, ideas, e disfrutas traballando en equipo, podes formar parte desta gran familia formada por enLAZAdos.

SOCIO "COLABORADOR"

INFORMACIÓN:

Son todos aqueles socios, maiores de idade, que acometerán labores de responsabilidade na organización de actos nos que participe a asociación. A cota (20 € anuais), será destinada a cubrir gastos básicos do asociado (Seguro de Responsabilidade Civil da Asociación, carnet de socio, camiseta da asociación, etc).

RENOVACIÓN: 10 €

SOCIO "PARTICIPANTE"

INFORMACIÓN:

Son todos aqueles socios, menores de idade, que desexan formar parte da asociación. A cota (10 € anuais), será destinada a cubrir gastos básicos do asociado (Seguro de Responsabilidade Civil da Asociación, carnet de socio, camiseta da asociación, etc).

RENOVACIÓN: 5 €

Calquera dúbida, podes informarte enviando un correo a enlazados@gmail.com ou ben, visitando a ligazón Documentación, no menú principal da web. Tamén podes informarte de maneira presencial falando con algún dos membros da asociación.

TODOS os SOCIOS que se den de ALTA, recibirán una camiseta da asociación como agasallo, e un carnet que os acredita como socios.